Welkom bij het
Productschap Diervoeder

Het Productschap Diervoeder is de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
voor ondernemers en werknemers
in de productieketen van diervoeders.


OPHEFFING PDV
Het kabinet Rutte II heeft besloten de productschappen, en dus ook het PDV, op te heffen. Gedurende het jaar 2014 zal worden gewerkt aan de volledige ontmanteling van het PDV. Meer over dat traject kunt u lezen in het afbouwplan.

Meer over deze taken en over de plek waar voormalige taken van PDV zijn ondergebracht kunt u vinden in dit overzicht.

Met het oog op de opheffing van het productschap wordt in 2014 een financieringsheffing (algemene heffing) opgelegd om de afbouwkosten en de kosten voor activiteiten die in 2014 doorgaan te financieren. Deze zullen in eerste instantie worden gefinancierd uit nog resterende bestemmingsreserves. Waar nodig zal aanvullende financiering plaatshebben uit bestemmingsheffingen. Meer over de heffing is hier te vinden.

NL EN